Νέα για την Αγορά Εργασίας και την Ανεργία στην Ελλάδα

Καθημερινή | ΣΕΒ: Τα 87 περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης επταετίας
Καθημερινή | Το 1/3 των ελληνικών επιχειρήσεων δεν βρίσκει υπαλλήλους με δεξιότητες
Καθημερινή| 4 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό
Καθημερινή: Χάσμα μαθητείας – αγοράς εργασίας
1 2