Έθνος | Εξειδικευμένοι τεχνικοί και τεχνολόγοι θα έχουν δουλειά στην Ελλάδα του… 2020

Πωλητές, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, χειριστές μηχανών και συναρμολογητές εργαλείων αποτελούν τα επαγγέλματα με μέλλον, όπως υποδεικνύει σε σχετική μελέτη του το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Πωλητές, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, χειριστές μηχανών και συναρμολογητές εργαλείων αποτελούν τα επαγγέλματα με μέλλον, όπως υποδεικνύει σε σχετική μελέτη του το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί και τεχνολόγοι θα έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν δουλειά στην Ελλάδα έως το 2020, όπως επίσης οι επαγγελματίες που δεν διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση, ενώ στην απαξίωση θα περάσουν επαγγέλματα συνδεδεμένα με χειροτεχνίες, αλλά και με την αγροτική οικονομία και την αλιεία.

Στις τελευταίες προγνώσεις του για την εξέλιξη των επαγγελματικών ομάδων μεσοπρόθεσμα στην ΕΕ των 27, το CEDEFOP, αναφερόμενο ειδικότερα στην Ελλάδα, προβλέπει πως θέσεις που δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση θα προκηρύσσονται όλο και συχνότερα στο άμεσο μέλλον.

Με θετικό πρόσημο θα απορροφά η εγχώρια αγορά εργασίας επαγγελματίες από τον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών (αύξηση κατά 3,6% το 2020), ενώ στο 0,9% προβλέπεται να ανέλθει η αύξηση των χειριστών μηχανημάτων μέσα στην επόμενη εξαετία.

Μεγάλη υποχώρηση περιμένει τα ανώτερα και διευθυντικά στελέχη (-10,7% το 2020 έναντι 12,5% της περιόδου 2000-2010), τους ελεύθερους επαγγελματίες (-6,3% έναντι προηγούμενης αύξησης 33,1%), ενώ θα συνεχιστεί η απαξίωση επαγγελμάτων συνδεδεμένων με χειροτεχνίες, αλλά και με την εξειδικευμένη απασχόληση στην αγροτική οικονομία και την αλιεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγροτικές ειδικότητες αναμένεται να εμφανίσουν μείωση 18,1%, λίγο χαμηλότερη από τη μείωση που σημείωσαν και την περίοδο 2000-2010 (-27%).

Σε επίπεδο κλάδων, αυτός που φαίνεται πως θα επιβιώσει στο μέλλον είναι εκείνος της διανομής και των μεταφορών, ο οποίος προβλέπεται να έχει αύξηση 3% (αύξηση 14,4% είχε και την περίοδο 2000-2010). Οι υπόλοιποι κλάδοι που εφοδίαζαν την αγορά με θέσεις εργασίας και με νέα επαγγέλματα, εμφανίζουν -σύμφωνα με τον CEDEFOP- είτε στασιμότητα είτε μείωση.

Μάλιστα στον επιχειρηματικό τομέα οι τάσεις απασχόλησης δεν εμφανίζουν καμία εξέλιξη το 2020, ενώ στο -14% θα κινηθεί η απασχόληση και στις κατασκευές. Επίσης, στις βιομηχανίες η πτώση της απασχόλησης θα αγγίξει το -4,8%.

Ανεβαίνει ο πήχης των τυπικών προσόντων
«Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν την τάση της ελληνικής αγοράς και των εργοδοτών για την αναζήτηση προσωπικού και στελεχών με υψηλότερα προσόντα. Ο πήχης τυπικών προσόντων ανεβαίνει συνεχώς, κάτι που σε έναν βαθμό οφείλεται και στον μεγαλύτερο ανταγωνισμό για μια θέση εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και για θέσεις νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, θεωρείται περίπου προαπαιτούμενη η κατοχή πτυχίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) και η πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με άλλα λόγια, από το νέο εργασιακό περιβάλλον θα εκτοπίζονται εργαζόμενοι με βασικές γραμματειακές γνώσεις και η καριέρα τους θα περιορίζεται σε πολύ απλές θέσεις εργασίας χωρίς προοπτική εξέλιξης ή στην αυτοαπασχόληση. Ενα ακόμα αποτέλεσμα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνει και την ανάγκη για τη “διά βίου μάθηση”.

Ακόμα λοιπόν και οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ένας εργαζόμενος δεν θα πρέπει να μένουν στατικές, αλλά να εξελίσσονται συνεχώς. Η προσωπική επένδυση στη γνώση (σεμινάρια, ειδικά προγράμματα, ξένες γλώσσες, μελέτη βιβλίων κλπ.) θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ενα στέλεχος καλείται να δαπανά το 10% των ετήσιων αποδοχών του, στην ανάπτυξη των γνώσεων που θα θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη κατάρτισή του στο αντικείμενο εργασίας του και να μην περιμένει απλώς από την εταιρεία να του δώσει τα κατάλληλα εφόδια. Οι θέσεις που σχετίζονται με τις πωλήσεις είναι και θα παραμείνουν η πρώτη επιλογή στη νέα αγορά εργασίας.

Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προσαρμόζοντας την ύλη τους στην εκμάθηση ανάλογων δεξιοτήτων ώστε να ετοιμάσουν κατάλληλα στελέχη που θα έχουν περισσότερες επαγγελματικές επιλογές».

Πηγή: Έθνος | Εργασία 18.12.2013