ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή γνώσης σε όσους θέλουν να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και τις δυνατότητες που τους δίνει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν «ηλεκτρονικά» και πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις, όταν απαιτηθεί, καθώς και σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως σύμβουλοι ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ανέργους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου είτε ως σύμβουλοι είτε ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση, όσο και σε εργαζομένους που σκέφτονται να ασχοληθούν ενεργά σε έργα εισαγωγής τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όχι απαραίτητα από συγκεκριμένες σχολές), και απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (lower).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες

1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1. Η εξέλιξη του Internet
1.2. Ο τρόπος λειτουργίας του
1.3. Υπηρεσίες του Internet
1.4. Πρόσβαση στο Internet (είδη συνδέσεων)
1.5. Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web)
1.6. Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
2.1. Ιστορική αναδρομή
2.2. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν
2.3. Οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου
2.4. Τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου
2.5. Ο κύκλος του ηλεκτρονικού εμπορίου
2.6. Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου (Β2Β, Β2C, C2C, P2P, άλλες)
2.7. Εμπόριο μέσω κινητής συσκευής (mobile commerce)

3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
3.1. Ή έννοια του επιχειρησιακού μοντέλου
3.2. Ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (Ε-shop, E-procurement, E-auction, Ε-mall, Ε-marketplace, άλλα)
3.3. Συμπεράσματα

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
4.1. Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο
4.2. Συνηθισμένες απειλές στο ηλεκτρονικό εμπόριο (απειλές στον κύκλο μιας συναλλαγής, κακόβουλος κώδικας, hacking, άλλα)
4.3. Τεχνολογικές λύσεις για προστασία
4.4. Κρυπτογραφία
4.5. Προστασία καναλιών επικοινωνίας
4.6. Προστασία δικτύων με firewalls
4.7. Προστασία server και client

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
5.1. Τύποι συστημάτων πληρωμών (Μετρητά, Επιταγές, Πιστωτικές κάρτες, Προπληρωμένες κάρτες)
5.2. Στοιχεία πληρωμών
5.3. Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές πληρωμές
5.4. Τύποι και κατηγορίες συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών
5.5. Πιστωτικές κάρτες
5.6. Μέθοδοι πληρωμών που προσφέρονται
5.7. Καινοτομικά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ SITE
6.1 Απόφαση για το είδος του χώρου
6.2 Υλοποίηση in house ή outsourcing
6.3 Οι παράγοντες που χρειάζονται βελτιστοποίηση (δημιουργία σελίδας, περιεχόμενο σελίδας, μεταφορά σελίδας)
6.4 Αρχιτεκτονική web site
6.5 Web server software
6.6 Application servers
6.7 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Microsoft SQL Server, MySQL, κ.λπ.)
6.8 Ενδεικτικές λύσεις (case studies)
6.9 Η επιλογή του hardware
6.10 Σχεδιασμός του site (περιεχόμενο, παρουσίαση, πλοήγηση, εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων)
6.11 Μεταφορά σελίδας (η τηλεπικοινωνιακή υποδομή του site)
6.12 Οι σχέσεις με τις τράπεζες
6.13 Outsourcing (επιλογή της κατάλληλης εταιρείας)
6.14 Έτοιμες λύσεις λογισμικού

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
7.1 Internet marketing
7.2 Τεχνολογίες του Internet Marketing
7.3 Μέθοδοι επικοινωνίας και προώθησης του site
7.4 Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης (πώς λειτουργούν, λέξεις – κλειδιά, meta tags, Google adwords, κ.λπ.)
7.5 Ε-mail marketing
7.6 Αγορά διαφημιστικού χώρου
7.7 Άλλες μέθοδοι προώθησης
7.8 Viral marketing (περιπτώσεις των Hotmail, Amazon, Geocities, ICQ, κ.λπ.)
7.9 Κλασσικές μέθοδοι προώθησης
7.10 Μίξη online και offline μεθόδων
7.11 Μέτρηση και απόδοση της διαφήμισης

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
8.1 Μετρήσεις διαδικτύου
8.2 Πληροφορίες από την ανάλυση
8.3 Αξιοποίηση των πληροφοριών
8.4 Προγράμματα ανάλυσης (Log Analyzer)
8.5 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων (hits, requests/page views, impressions, visits, κ.λπ.)
8.6 Αναφορές δημοτικότητας

9. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σήμερα
9.2. Νομοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών στην Ευρώπη
9.3. Εικόνα της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Ηλεκτρονικό εμπόριο – συναλλαγές, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Ηλεκτρονικό έγκλημα, κ.λπ.)
9.4. Εικόνα της Ελληνικής Νομοθεσίας
9.5. Οι κύριες οδηγίες και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
9.6. Συμπεράσματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω., οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο θεωρία όσο και πρακτική άσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED E-COMMERCE CONSULTANT.