ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν μια θέση πωλητή και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές ώστε να είναι επιτυχημένοι. Σημαντικό τμήμα της προετοιμασίας αυτής θα γίνει μέσω πρακτικής άσκησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 25 ετών και άνω, αποφοίτους κάποιας τεχνικής ή ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους λυκείου που έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 είναι απαραίτητη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.1. Στόχος η κατανόηση των υπηρεσιών μας
1.2. Απόκτηση και διατήρηση προσοχής

2. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2.1. Χάσμα σκέψης και έκφρασης
2.2. Συναισθήματα – Αρχές κατάκτησης
2.3. Βιαστικά και εσφαλμένα συμπεράσματα

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΩΛΗΣΗΣ
3.1. Κάλυψη αναγκών

4. ΣΤΟΧΟΣ
4.1. Κάλυψη αναγκών και δημιουργία αναγκών όπου δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη
4.2. Ευτυχισμένα συναισθήματα και επίλυση προβλημάτων

5. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
5.1. Λογικά κίνητρα, συναισθηματικά κίνητρα, λήψη μηνυμάτων μέσω αισθήσεων

6. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
6.1. Συνειδητοποιημένος αγοραστής
6.2. Συνειδητοποιημένος και μυστικιστής
6.3. Αγορές εν αγνοία

7. ΠΕΛΑΤΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
7.1. Αποδοχή του πωλητή
7.2. Διαφορετικότητα στην παρουσίαση
7.3. Διατήρηση υψηλού επιπέδου σχέσης με τον παλιό πελάτη και συνέπειας
7.4. Ανεύρεση κοινών και ωφέλιμων σημείων
7.5. Συνεργάτης και σύμβουλος του πελάτη

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.1. Ο ενθουσιασμός παρακινεί
8.2. Τιμή ή Αξία
8.3. Σύνδεση χαρακτηριστικών – πλεονεκτημάτων – ωφελημάτων

9. ΑΡΝΗΣΕΙΣ
9.1. Προσπάθειες επαναπροσέγγισης

10. ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ – ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΗΣ
10.1. Η δυσφήμιση καταστρέφει εταιρείες

11. ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
11.1. Επιτυχημένου
11.2. Αποτυχημένου

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΡΡΟΗ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

13. ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

14. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ: ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
14.1. Αξία χρημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών
14.2. Αντίσταση για αποφυγή εκμετάλλευσης
14.3. Επιβεβαίωση της πληροφόρησης από τρίτους
14.4. Στόχος η συνειδητοποιημένη αγορά

15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
15.1. Σεβασμός άποψης
15.2. Υποβολή ερώτησης
15.3. Τεστ κατανόησης

16. ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ
16.1. Πελάτες λεπτομέρειας
16.2. Πελάτες συνεπείς και επιμελείς
16.3. Πελάτες αγενείς, εγωιστές

17. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (διδάσκομαι από τα λάθη, καλή γνώση του αντικειμένου, οργάνωση χρόνου, καλός ακροατής, δεν ξεχνώ το στόχο μου, κ.λπ.)

18. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
18.1. Επιδιώκουμε την ύπαρξη ανταγωνιστών γιατί αυτό μας κάνει καλύτερους
18.2. Αποφυγή δυσφήμησης ανταγωνισμού

19. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

20. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ

21. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.1. Ισολογισμός επιχειρήσεων (ενεργητικό παθητικό)
21.2. Κέρδη
21.3. Ζημίες

22. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ (υπολογισμός ΦΠΑ, αποσβέσεις, κ.λπ.)

23. ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

24. ΚΟΣΤΟΣ
24.1. Σταθερό – μεταβλητό
24.2. Υπολογισμός ποσοστού κερδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό CERTIFIED SALES PROFESSIONAL.