ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή γνώσης σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του αγροτουρισμού, ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση ή βρίσκοντας εργασία σε μια τέτοια επιχείρηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ανέργους όσο και σε εργαζομένους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του αγροτουρισμού. Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ που δεν σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο ή τους κλάδους marketing και διοίκησης επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική ή μια άλλη ξένη γλώσσα, τουλάχιστον σε επίπεδο Β1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1.1 Ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ
1.2 Τεχνικές προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων
1.3 Η σημασία του Διαδικτύου στην προώθηση των επιχειρήσεων
1.4 Η δικτύωση των επιχειρήσεων
1.5 Οργάνωση υλοποίηση δράσεων διαφήμισης και προβολής παραγόμενων προϊόντων

2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ
2.1. Η σημασία της ποιότητας στον αγροτικό τουρισμό
2.2. Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων
2.3. Καλές πρακτικές στον αγροτικό τουρισμό
2.4. Συνθήκες υγιεινής και συντήρησης εξοπλισμού

3. ΑΡΧΕΣ MANAGEMENT ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.1. Οργάνωση, διοίκηση και έλεγχος της διοίκησης γραφείου μιας αγροτουριστικής ομάδας
3.2. Έλεγχος λογιστικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
3.3. Management και marketing κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών
3.4. Προωθητικές δραστηριότητες της τουριστικής επιχείρησης
3.5. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του αγροτουριστικού καταλύματος
3.6. Διαχείριση προσωπικού

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΡΟΙ, ΠΡΟΪΟΝ
4.1. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού
4.2. Η έννοια του αγροτικού χώρου και του αγροτικού τουρισμού
4.3. Μορφές αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
4.4. Η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού
4.5. Ξεκινώντας μια επιχείρηση αγροτικού τουρισμού
4.6. Τιμολόγηση υπηρεσιών και προϊόντων

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.1. Σχεδιασμός και ανάλυση χρηματοδοτικών αναγκών και αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης
5.2. Προγράμματα χρηματοδότησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED PROFESSIONAL ON AGROTOURISM SECTOR.