ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές προστασίας του ατόμου και αποφυγής των κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι λυκείου, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
1.1. Οι αιτίες των ατυχημάτων
1.2. Οι κίνδυνοι σε όλους τους εργασιακούς χώρους
1.3. Πρώτες βοήθειες
1.4. Έλεγχος της αναπνοής
1.5. Αναπνευστική ανεπάρκεια – Τεχνητή αναπνοή
1.6. Σταμάτημα της ακατάσχετης αιμορραγίας
1.7. Πρόληψη σοκ
1.8. Τραύματα, Κοψίματα, Εκδορές
1.9. Εγκαύματα
1.10. Τραυματισμοί κατά την εργασία με καυστικές ουσίες
1.11. Τραυματισμοί των Ματιών
1.12. Τραυματισμοί από ηλεκτρικό ρεύμα
1.13. Κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρώματα
1.14. Τραυματισμοί στο κρανίο και τη σπονδυλική στήλη
1.15. Τραυματισμοί στο στομάχι
1.16. Μεταφορά τραυματία

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.1. Διάταξη Χώρου
2.2. Διάδρομοι/Περάσματα για τη Μεταφορά Υλικών
2.3. Ανυψωτικός εξοπλισμός
2.4. Ανυψωτικές συσκευές και μηχανήματα

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
3.1. Ατυχήματα που οφείλονται στην ηλεκτρική ενέργεια
3.2. Φορητοί λαμπτήρες (Μπαλαντέζες)
3.3. Ηλεκτροκίνητες μηχανές
3.4. Ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4.1. Η τακτοποίηση του χώρου εργασίας καθήκον όλων
4.2. Μέθοδοι τάξης και καθαριότητας
4.3. Χώροι εργασίας και “καθαρισμός” τους
4.4. Εργασία με μηχανές και εργαλεία
4.5. Ηλεκτρική ασφάλεια
4.6. Εξοπλισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών και για την κατάσβεση των πυρκαγιών

5. Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
5.1. Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν την εκτέλεση της εργασίας
5.2. Το κλίμα στο χώρο εργασίας
5.3. Ισορροπία όσον αφορά τη θερμοκρασία σώματος
5.4. Μέτρηση των συνθηκών εργασίας

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
6.1. Πώς να διατηρούμε τον εργασιακό χώρο δροσερό
6.2. Κλιματισμός

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

8. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ
8.1. Έλεγχος όρασης
8.2. Το φως της ημέρας
8.3. Αντίθεση
8.4. Αντανάκλαση
8.5. Απαιτήσεις όσον αφορά το φωτισμό

9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
9.1. Θέρμανση και εξαερισμός
9.2. Φωτισμός
9.3. Θόρυβος
9.4. Κίνδυνοι της υγείας από χημικές ουσίες

10. ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
10.1. Η αλλαγή της τεχνολογίας και ο άνθρωπος
10.2. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον άλλο
10.3. Η θέση κατά την εργασία
10.4. Όρθια στάση
10.5. Καθιστή στάση
10.6. Βαριά εργασία ή επαγγέλματα που απαιτούν πολλές κινήσεις
10.7. Ύψος θέσης στην οποία εκτελείται μια εργασία
10.8. Τα κατάλληλα υποδήματα
10.9. Συνθήκες που έχουν σχέση με την όραση

11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
11.1. Οργάνωση και αντικείμενο της εργασίας
11.2. Διάρκεια εργασίας και περίοδοι ανάπαυσης
11.3. Υγειονομικές Υπηρεσίες
11.4. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας
11.5. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
11.6. Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας
11.7. Πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας
11.8. Ασφάλεια
11.9. Υγιεινή
11.10. Κοινωνικές παροχές
11.11. Εκπαίδευση και Πληροφόρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 25 Δ.Ω. και περιλαμβάνει τόσο θεωρία όσο και πρακτική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED HEALTH & SAFETY TECHNICIAN.