ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των βασικών γνώσεων σε όσους δεν έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφοριακής και θέλουν να κάνουν εκκίνηση στο πεδίο της ανάπτυξης ιστοσελίδων και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή για τη δική τους ανάπτυξη ή παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε άλλους (επιχειρήσεις ή ιδιώτες).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ανέργους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη ιστοσελίδων όσο και σε εργαζομένους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτό τον τομέα. Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα από όλες τις κατηγορίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΕΔΩ», εκτός των αποφοίτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με αντικείμενο την πληροφοριακή (καθώς δεν θα τους προσφέρει επιπλέον γνώση από αυτές που ήδη έχουν). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με υπολογιστές (να έχουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) και να γνωρίζουν αγγλικά σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΕΝΝΟΙΕΣ INTERNET – WEB – HTML
1.1 Το Internet
1.2 Τα θεμελιώδη στοιχεία του Internet
1.3 Διευθύνσεις στο Internet
1.4 Τοποθεσίες του Web και Ιστοσελίδες
1.5 Πρωτόκολλα επικοινωνίας
1.6 Βασικές αρχές προγραμματισμού HTML
1.7 Προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων και πληκτρολόγηση κώδικα

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
2.1 Δημιουργία Ιστού
2.2 Δημιουργία Ιστοσελίδων
2.3 Δημιουργία νέας Ιστοσελίδας
2.4 Ετικέτες χαρακτηρισμού διάταξης σελίδας
2.5 Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου
2.6 Μορφοποίηση παραγράφων
2.7 Γραμματοσειρές και μέγεθος χαρακτήρων
2.8 Προεπισκόπηση με πρόγραμμα περιήγησης
2.9 Διαγραφή τοποθεσίας Ιστού

3. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
3.1 Συνδέσεις υπερκειμένου
3.2 Προορισμοί συνδέσεων
3.3 Διευθύνσεις Προορισμού
3.4 Δημιουργία συνδέσεων υπερκειμένου
3.5 Άλλοι τρόποι δημιουργίας Υπερ-Συνδέσεων
3.6 Επεξεργασία συνδέσμων
3.7 Σελιδοδείκτες

4. ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ
4.1 Εισαγωγή επικεφαλίδας και γραμμής
4.2 Προσθήκη επικεφαλίδας
4.3 Εισαγωγή Λιστών
4.4 Προσθήκη λίστας
4.5 Λίστες ορισμών
4.6 Δημιουργία ένθετων λιστών

5. ΠΛΑΙΣΙΑ
5.1 Πλαίσια
5.2 Εισαγωγή στα πλαίσια
5.3 Δημιουργία σελίδας με πλαίσια
5.4 Αποθήκευση ιστοσελίδας με πλαίσια
5.5 Επεξεργασία πλαισίων
5.6 Πλαίσια και συνδέσεις υπερκειμένου

6. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΑ
6.1 Εισαγωγή εικόνων
6.2 Εικόνες για ηλεκτρονικές σελίδες
6.3 Εικόνες φόντου
6.4 Κατηγορίες εικόνων
6.5 Αρχεία GIF
6.6 Αρχεία JPEG
6.7 Επεξεργασία Εικόνων
6.8 Εισαγωγή βίντεο
6.9 Μικρογραφίες και χάρτες γραφικών

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
7.1 Εργασία με πίνακες
7.2 Δημιουργία νέου πίνακα
7.3 Επιλογή στοιχείων
7.4 Εισαγωγή, Διαγραφή γραμμών και στηλών
7.5 Συγχώνευση και διαχωρισμός
7.6 Μορφοποίηση πίνακα
7.7 Μορφοποίηση κελιών
7.8 Προσθήκη πίνακα σε άλλο πίνακα

8. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
8.1 Φόρμες
8.2 Εισαγωγή στις φόρμες
8.3 Δημιουργία φόρμας
8.4 Ρουτίνα χειρισμού φόρμας

9. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1 Συνδέσεις με βάσεις δεδομένων
9.2 Στατικές και δυναμικές σελίδες
9.3 Δημιουργία στατικών σελίδων
9.4 Δημιουργία σύνδεσης με βάση δεδομένων
9.5 Δημιουργία δυναμικών σελίδων
9.6 Δημοσίευση τοποθεσίας για χρήση με βάση δεδομένων
9.7 Αλλαγή ιδιοτήτων μιας βάσης δεδομένων
9.8 Δημιουργία φορμών για την συλλογή πληροφοριών

10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΑΣ
10.1 Τοποθεσίες και διακομιστές
10.2 Δημοσίευση ενός ιστού
10.3 Τρόποι δημοσίευσης
10.4 Είδη τοποθεσιών
10.5 Εύρεση του κατάλληλου διακομιστή
10.6 Διευθέτηση του υπολογιστή σας ως διακομιστή
10.7 Δημοσίευση τοποθεσιών
10.8 Δημοσίευση ιστού σε έναν διακομιστή Web
10.9 Δημοσίευση μεμονωμένων σελίδων
10.10 Δημοσίευση τοποθεσίας σε τοπικό φάκελο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 Δ.Ω., που περιλαμβάνουν τόσο θεωρία όσο και πρακτική εξάσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό CERTIFIED WEB DESIGNER.